Bu lông bắt gỗ và đai ốc lục giác DIN 603

 
Còn hàng

Bu lông thường được sử dụng trong ngành gỗ cùng phần đầu có hình vòm và hình vuông dưới đầu. Phần đầu còn lại đai ốc lục giác. Bên cạnh, toàn thân của bu lông được tiện ren. Bu lông bắt gỗ có kích thướt M10, M12, M16.