Bu lông cường độ cao mạ kẽm ( kết hợp đai ốc và vòng đệm)

 
Còn hàng

Mỗi bu lông gắn liền với đai ốc và vòng đệm mạ kẽm. Đối với những bu lông có chiều dài 125 mm, chiều dài ren gấp đôi đường kính bu lông 6mm