Bu lông 8.8 là gì ?

12/25/2017
bởi Admin Admin

Bu lông 8.8 hay còn gọi là bu lông cấp bền 8.8 cho biết cấp bền ngừng nhỏ nhất là 800 Mpa và dừng cháy là 640 Mpa

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới