Bu lông M20 là gì ?

11/17/2017
bởi Admin Admin

Bu lông M20 là bu lông có đường kính ngoài của ren dài 20 mm với M là ký hiệu đường của Ren. Thường được ký hiệu cùng với chiều dài của bu lông như Bu lông M20x200 hay M16x50 … Tùy theo sản phẩm được lắp ghép, thi công mà cần đường kính & chiều dài khác nhau.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới