Vít khoang đá, băng xoay 3060

 
Còn hàng

Có kết cấu gọn và nhỏ khi đóng lại, bạn có thể mở khoay tay cho vít nhẹ nhàng và thoải mái. Phía trước là răng quay giúp di chuyển dễ dàng và thoải mái. Khoay tay sẽ được quay theo chiều bất kỳ và bạn không cần tìm một nơi rộng và sạch để mở cho đến khi nó được vít chặt vào đá. Thiết kế thủy động này giúp vít xuyên qua đá , băng cứng nhẹ nhàng.