Vít không mũ lục giác M6, M8, M10, M12 – bu lông ren toàn thân BZP 8.8 bọc thép

 
Còn hàng

Vít không mũ lục giác cường độ cao BZP 8.8 có kích thướt từ M6 đến M16. Tất cả vít không mũ được đo lường dựa trên cơ sở từ phần đầu đến đỉnh chóp.