Vít lục giác chìm đầu tròn mạ kẽm 10.9, độ bền cao, kích thướt M16

 
Còn hàng

Vít chìm đầu tròn có grade 10.9. Kích thướt khóa đầu lục giác: M3 = 2mm, M4 = 2.5mm, M5 = 3mm, M6 = 4mm, M8 = 5mm, tiêu chuẩn ISO 7380, được mạ kẽm sáng.